Oyun Bir Çocuğun Hayatında Neden Önemlidir

Oyun Çocuk

Oyun Bir Çocuğun Hayatında Neden Önemlidir

Anne ve babalar, günümüzde hemen her şeyin teknolojik cihazlara bağlı olduğundan beri çocuklar bir televizyona, bir internete bağımlı birer birey olarak; misket oyunlarından, bezirgan başından, ip atlamadan, dalyadan bihaber olarak büyüyorlar.

Aslında oyun oynamak, bir çocuğun hayatında büyüme aşamasındayken çok önemlidir. Çocuklar, büyürken ne kadar çok oyun oynayıp çocukluklarını yaşarlarsa, büyüyüp birer yetişkin olduklarında hayatla mücadelede, dış dünyaya alışma aşamasında büyük aşamalar kaydederler. Bu yüzden bir çocuğun hayatında oyun gerçekten büyük bir önem arz eder.

Çocukların hayatında önemli olan birçok oyun çeşidi vardır. Çocukların hayatında önemli olan ince kas-motor gelişimi açısından fiziksel oyunlar çok önemlidir. Vücut çalıştırıcı her faaliyet beyni uyardığı için fiziksel faaliyetler, bir çocuğun gelişmesinde kesinlikle büyük rol oynarlar. Bu yüzden fiziksel oyunlar bir çocuk hayatında önemlidir.

Çocukların, daha fazla sosyalleşmesi için sosyal içerikli oyunların oynanması bir çocuk hayatında önemli bir sıraya sahiptir. Sosyal oyunlar içerisinde olan bir çocuk, hayatında almayı vermeyi, işbirliği yapmayı, paylaşmayı öğrenir. Bunlar bir insan hayatında önemli değerlere sahiptir. Değişik etkileşimler sayesinde, vicdan yargılamaları ve olgunlaşma duygusunu tadarlar.

Bir şeyleri oluşturma, yaratma olgusuyla başlayan oyunlar da bir çocuk hayatında büyük önem taşırlar. Yapıcı oyunlar sayesinde çocuklar hem değişik nesneleri tanırlar hem de tek başlarına bir şeyleri başarma olgusu gelişmeye başlar. Legolardan bir ev inşa etmek, blok kuleler yapmak, kumdan şatolar yapmak bir çocuğun çevresinde bir kontrol mekanizması yaratır ve kendilerini daha güçlü hissetmelerini olanak verir. Bu tür oyunlarda başarılı bir performans sergileyen çocuklar, büyüyüp birer yetişkin olduklarında hayatlarında fikir alışverişlerinde, kelimeleri kullanmada, kavramları birbirlerinden daha iyi ayırmada daha başarılı olurlar.

Hayal gücüne dayalı oyunlar, çocukların kendi kimliğinden uzaklaşarak başka kimlikleri tanımalarına, duygu ve düşüncelerini değişik yollarla ifade etme imkanına kavuşurlar. Bu sayede, olaylar karşısında daha esnetilmiş düşüncelere sahip olurlar. Hayal gücüne dayalı oyunlar, çocukların, duygularını düşüncelerini korkmadan ifade etmelerine yardımcı olur.

Kurallara dayalı oyunlar ise, hayatın kurallara bağlı olduğunu, kuralların bir insan hayatındaki önemini öğretmenin en güzel, en uygun yoludur. Basketbol, futbol, saklambaç gibi oyunlar kurallı oyunlardır ve bu kurallar sayesinde, hayatlarının hemen her aşamasında karşılarına çıkacak olan kurallara çabucak uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Bu kriterlerden yola çıkarak, bir oyunun çocuk hayatı üzerindeki etkileri gerçekten önemlidir. Çocukları, televizyonun, internetin ya da teknolojinin getirdiği bazı bağımlılıkların içinde boğmaktansa, çocukluklarını yaşamalarına izin vermeli ve çabuk büyümelerine izin vermemeliyiz. Bir çocuk, ne kadar çok çocukluk devresini tam anlamıyla yaşarsa, yetişkin birer birey olduklarında hayatın getirdiği zorluklara karşı daha kolay ayakta durabilir ve yaşamlarını daha güzel bir hale getirebilirler.


Anne&Çocuk Diğer Yazılar